Ветанымнынъ хош аэнки...⇦ къайтмакъ

Шукри Аппаз

Шиирлер

ДУА


Танърым, бизге кучь-къувет бер, тёзюм.

Багъышла Ешиль Юртумыздан гъайры

Немиз бар бизим?!

Артыкъ бир-биримизге ич олмайыкъ зар,

Ер юзюнде бизден гъайры

Онынъ кими бар?

Танърым, бир-биримизге бизни ойле къат,

Душманымыз айырмагъа булмасын фурсат.***

Къанлы пычакъ.

Менълибай.

Токъ черели

Сары ай.

Дертли Къырым

Кокюнде

Дерсизликтен

Йылтырай.***

Манъа тешриф буюргъандже

Ильхам периси, –

Сыдырылды шииримнинъ

Къат-къат тириси…